mércores, 29 de marzo de 2017

A NOSA CASARof Carballo na revista Ronsel (Lugo).  


Alfredo Chavert Sancho, Eusebio da Guarda, 4ºC.
Juan Rof Carballo (Lugo, 1905 - Madrid, 1994): foi un médico, escritor ensaísta, membro da RAE (desde 1984), académico da Real Academia Nacional de Medicina, fundador da Sociedade Española  de Medicina Psicosomática  e pai desta disciplina. Pertence á Xeración do 36 e ten case trescentos libros de estudos científicos e algúns poucos con carácter literario ("Mito e Realidade de Terra Nai" coa colaboración de D. García-Sabadell en Vigo, ed. Galaxia) e  colaborou nalgúns outros como en "Tesouros Novos e Vellos" de Álvaro Cunqueiro, a quen lle escribiu o prólogo deste libro. Ingresou no instituto Eusebio da Guarda  da Coruña con 14 anos, onde estudou ata chegar á universidade, cando foi a Santiago de Compostela para cursar a carreira de medicina.

Entrei pola porta da Real Academia Galega, á esquerda estaba unha persoa tras un gran cristal, el saíu e saudámonos, pregunteille onde podía atopar un artigo dun escritor na revista Ronsel e el indicoume que subira á terceira planta, onde estaba o arquivo, a través do ascensor e acompañoume ata que chegou o ascensor e nos despedimos. Cando cheguei arriba, e abrín  a porta do ascensor, encontreime de fronte coa biblioteca e, dentro, atopábanse os meus compañeiros que tamén tiñan un traballo a facer pero que foron un pouco antes ca min porque eu tiña que asistir a unha actividade. Eles estaban buscando no ordenador aos escritores dos que tiñan que falar, despois deixáronme a min o ordenador mentres lle preguntaban á profesora de galego o que exactamente tiñan que buscar mais eu dubidaba en que revista tiña que buscar: Cristal ou Ronsel?, pregunteille eu tamén á nosa profesora pero quixen ir aforrando tempo e decidín empezar a buscar pola revista Cristal.  Acerqueime a unha porta preto da de saída da biblioteca e petei nela, levantouse un home do ordenador e achegouse a min, saudámonos e pregunteille como podería atopar un artigo de Rof Carballo na revista Cristal, el explicoume que tiña unha recompilación da revista do número un ao dez e saíu para ir buscala ao arquivo; ao volver axudoume a buscar ao meu autor ao final do gran tomo nunha páxina onde aparecen todos os colaboradores da revista e alí nos estaba. Eu descoñecía a existencia desta páxina e sen a súa axuda seguramente podería ter estado alí o dobre de tempo.

Tras isto, consultei outra vez o móbil e a profesora dixo que era na revista Ronsel. Busquei en Internet o número de referencia dunha recompilación e volvín  preguntarlle ao home, que volveu ao arquivo e saíu con outro tomo, case igual de grande ca o outro, da revista Ronsel: 
                
 
E axudoume de novo co mesmo procedemento, buscamos nas últimas páxinas e atopamos o nome do meu autor, mais no aparecía ni a data en que se publicou a súa obra, o nome desta nin ningún dato desta clase. O home tentou buscar en todas a partes do libro que non corresponderan á revista e onde puidese atopar máis datos, pero non foi así. Como consecuencia tiven que mirar poema por poema os autores (axudoume moito que os nomes destes fosen máis grandes ca o resto), tamén estaba mirando a miña compañeira para avisarme no caso de que pasara por alto o nome de Rof Carballo. O tempo pasou rápido pois atopei algún autores coñecidos ou comentáballes ao meus compañeiros cousas que me sorprenderon da revista (como que cada unha delas valía unha peseta).

Listado de colaboradores na fin do libro:


Cheguei ao último número da revista publicado en 1974 para celebrar os cincuenta anos desde a creación de Ronsel (1924), e consultamos na primeira páxina desta unha lista de todos os autores que colaboraran nese número e alí estaba Rof Carballo. Pasei páxinas ata chegar a unha co título: "Polifemo en Palacio", un ensaio escrito en castelán polo meu autor, que falaba sobre como Picasso (outro alumno do Eusebio da Guarda) puido captar, coas súas múltiples versións de "LasMeninas" de Velázquez, os verdadeiros significados da obra e as mostras de liberdade que están ocultadas nela (e esaxeradas por Picasso).


                
  Portada e listado de autores do último número da revista Ronsel polo seu 50 aniversario.
                   Rof Carballo empeza falando de que foi necesario que outro artista quixese mostrar a súa versión deste cadro e, de maneira inconsciente e con moita sensibilidade, mostrase todos os aspectos que Vélazquez ten ocultados na súa obra. Non lle interesa describir ou comparar a calidade estética das obras, quere  demostrar que, tras a perfección da obra de Velázquez, hai moitas cousas que non poden ver os nosos ollos mais si pode o noso subconsciente e que se poden observar de maneira máis clara nas obras de Picasso. Explica que o contraste entre o estilo dos dous pintores é a chave para saber que expresa verdadeiramente esa pintura, por exemplo, en "Las Meninas" de Picasso,estas quedan convertidas en cuadrículas que parecen ter tacto ou volume e, grazas a isto podemos ver que, nas de Velázquez, tamén existen figuras cuadrangulares e concéntricas, pero están disimuladas:

                       
 
As liñas vermellas indican as figuras xeométricas e cuadrangulares que poden apreciarse en ambos cadros.

Outro exemplo de esaxeración nas Meninas de Picasso podemos vela nas vidreiras da dereita que, na obra de Vélazquez, deixan pasar a luz que ilumina a escena mais está oculta entre os cadros e non podemos chegar a vela, a porta luminosa do fondo etc. Rof Carballo fala da beleza oculta que se atopa tras as "monstruosidades" de Picasso, aos que chama Polifemos tranquilos, e que reflicten ás figuras case idealizadas en "Las Meninas", chamadas Galateas tristes e baleiras. Picasso debuxa un entorno de prisión, propio da nobreza da época debido ás presión sociais, no que as Galeteas viven presas nun corpo de monstros (Polifemos).

Critica tamén á pouca sensibilidade artística que existe, por exemplo nos museos, pois fálase moito da perfección formal (perspectiva de fotografía estereoscópica etc.) desta obra pero non ven estas mensaxes agochadas, isto é o que nos cega e o que nos impide poder  ver a realidade. Distingue dúas maneiras de observar as cousas: observalas co ollo de Polifemo ou cos ollos de Ulises, a diferenza é que Ulises pode chiscar un ollo e pode seguir vendo, é dicir, o "ollo" único dunha cámara fotográfica nunca poderá captar o mesmo ca unha persoa. Destaca tamén que un dos ollos da infanta vai desaparecendo con cada versión a obra, ata que acaba por desaparecer e adquire a forma polifémica e reflexiona sobre quen é verdadeiramente o máis libre dos dous, a Galatea ou o monstro?, a princesa ou o bufón?
Finalmente explica que posiblemente fose o subconsciente de Velázquez o que deixou estes segredos e que foi o de Picasso quen logrou ensinalos máis claramente e que, dentro de cada ser humano hai unha loita interna entre a orde que nos proporciona unha ilusión de seguridade e a liberdade que rompe os camiños establecidos. Velázquez  quixo buscar a beleza que se encontra nas pautas e normas da sociedade e que establecen unha "esencia do belo" determinada, mais tivemos a sorte de que a realidade máis profunda se descubrise nas pinturas de Picasso.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ADDENDA: Rof Carballo foi alumno no noso Instituto. Velaquí a súa ficha, atirada do libro que publicamos co gallo dos 125 anos de ‘Instituto da Guarda’: Rof Carballo, Juan: Lugo, 1905-Madrid, 1994. Médico e ensaísta. Con 14 anos a familia trasládase á Coruña e estuda no Instituto da Guarda.  É citado por Emilio González López como compañeiro de bacharelato, do ano inferior ao seu. Foi discípulo de Gonzalo Brañas, a quen recorda con aprecio: “En el Instituto había tenido profesores admirables, Brañas, de Física, que con una modesta piedrecilla de galena nos abría los ojos sobre el mundo de las ondas hertzianas”. Cursa a carreira en Santiago de Compostela, onde participa do labor cultural do Seminario de Estudos Galegos e onde se relaciona coas personalidades sobranceiras da medicina e da cultura galega. Amplía a súa formación en distintos países de Europa. Fundou o  Instituto de Ciencias do Home e o Instituto de Medicina Psicosomática e Psicoterapia Médica; autor de numerosas obras científicas e de ensaio, entre elas destacaremos:  Patología psicosomática, Cerebro interno y mundo emocional,  Cerebro interno y sociedad e Fronteras vivas del psicoanálisis. Foi membro da  Real Academia de Medicina, e da RAE, desde  1984. Entre os galardóns con que foi honrado figura  a medalla Castelao.


(Retrato de Juan Rof Carballo tomado de Internet)

ADDE
Rof Carb

Ningún comentario:

Publicar un comentario