domingo, 20 de abril de 2014

BUSCANDO PALABRAS (II)


(foto de Daniel Mordzinski)

Xa saberedes que nos deixou o egrexio escritor colombiano e universal, Gabriel García Márquez. Podemos dicir, retomando a frase que se le na epigrafía romano-lucense e galaica, que a terra lle sexa leve!
O seu pasamento tivo lugar un xoves luminoso (dío o refrán popular: Tres xoves hai no ano que rebrillan (ou relumbran) máis có sol: Xoves Santo, Corpus Cristi, e o día da Ascensión) e sagrado. A universalidade de García Márquez, o seu espírito libre e recto, apaixonado e amantísimo, fíxo que se comunicase felizmente con lectores de todos os puntos do planeta. Son homes coma el os que, en boa medida, tamén nos redimen , e nos fan sentirnos benaventurados por pertencer á especie humana.
Inevitable nos resulta relembrar esa raíz galega, unha das avoas,  que o une a nós; unha pequena –talvez- raíz que honra a Galicia e que o eximio escritor gustaba de mentar, porque o seu sentido da familia era poderoso e omnipresente. Non debemos, como galegos, tampouco esquecer a importancia que nesta historia vital cobra o editor corcubionense de nacemento, Porrúa, cuxa visión certeira levouno a publicar raudo a obra garciamarqueciana Cien años de soledad (tendes máis datos no artigo “Francisco Porrúa: as raíces galegas dun editor universal”, publicado polo profesor Xosé Pérez Mondelo na revista do Instituto, Alén da chuvia, nº 5, de libre acceso na páxina web do centro).
A nosa mínima homenaxe desde estas páxinas a Gabriel García Márquez terá como núcleo algunhas das súas palabras escritas, presentes aquí e acolá nos seus libros e artigos. Palabras organizadas en frases. El mesmo, sen pensalo nin buscalo, deixoulle á historia da fraseoloxía unha unidade fraseolóxica xa mítica: crónica dunha morte anunciada. De ser título dunha obra literaria, pasou xa a ser unha frase do idioma, un lugar común, un modismo. Se abrimos o CREA, vemos –salvo erro noso- documentada a Unidade Fraseolóxica (formulable así: Crónica de + FRASE NOMINAL + anunciada/anunciado, onde a casa-frase nominal normalmente está ocupada ou ben por morte, ou ben  por un substantivo sinónimo parcial de morte, por exemplo: crónica de una catástrofe/derrota/dimisión/guerra… anunciada; aínda que pode haber variantes que inclúen o adxectivo, como crónica de un viaje abortado) en 24 ocasións.
Nós mesmas, Carme López Taboada e unha servidora, na elaboración –en curso- dun novo dicionario fraseolóxico bilingüe galego-castelán/castelán-galego, integramos varias frases do español común, do español  de Colombia, ou do español de  América,  presentes na obra de García Márquez; algunhas só as enunciamos, outras van acompañadas dun pequeno texto seu. Aquí as tendes. Esperemos sempre que vos animedes a (re)ler os seus libros.

Acto de servicio (Los proclamaba mártires caídos en acto de servicio y los enterraba con funerales magníficos) (García Márquez)
Al amparo de (Había visto la codicia en la adulación y el servilismo matrero entre quienes medraban al amparo del poder) (García Márquez)
Esconder bien los años (García Márquez) (en galego: Levar ben os anos)
Calma chicha (Permaneció en éxtasis durante las muchas horas vacías de las calmas chichas del poder) (García Márquez) (en gal.: Calma branca/podre)
Cuentos de caminos (García Márquez) (en galego: Contos de vellas;  Contos que van para a feira/misa; Cousas que van para a misa e non volven; en cast.: Cuento chino;  Cuentos de vieja)
El cuento del gallo capón (García Márquez) (en galego: O conto de Xan das Fabas, que nunca acaba; en español: El cuento de la buena pipa)
Romper el cuero (Nosotros nos rompimos el cuero para salvar la república) (García Márquez) (en gal.: Deixar a pelella/o pelello/o coiro)
Dios verá (G. García Márquez) (en gal.: Mañá, dixo Deus o que sería;
(Xa) Deus dirá)
Al cantar el gallo (Se despidió al cantar el gallo) (García Márquez) (en gal.: Cantar o(s) galo(s) para o día; Antes de cantar o galo)
Mamar gallo (García Márquez) (en gal.: Comer a boroa; Tomarlle o pelo)
Habladas de borracho (García Márquez) (en gal.: Contos que van para a feira;
(Sonche) contos; Falar por falar)
Tener hígados (Si usted no tiene hígados para verle la cara a la verdad aquí tiene su oro y tan amigos como siempre) (García Márquez) (en gal.: Ser de fígados; Ter cácago/fígado/bos fígados/peito; Ter fígado e pulmóns)
Jugárselas todas (García Márquez) (en gal: Xogar o pan/o pelello/o  todo polo todo; en cast.: Jugarse el todo por el todo)
La mano que le da de comer (Acaban tarde o temprano por escupir la mano que les daba de comer) (García Márquez) (en gal.: A man que lle dá de comer/que lle dá o pan)
Poder cogerse con las manos (Le profesaban una devoción terrestre que se podía coger con las manos) (G. García Márquez) (en gal.: Poder collerse coas mans)
vulg. A toda mierda (García Márquez)  (en gal.: A fume de biqueira/carozo/de pallas;
A lume de pallas; en cast.: vulg. Cagando leches )
A pedazos (Irrumpieron en la oficina con la novedad terrible de que a Leticia Nazareno y al niño los habían descuartizado y se los habían comido a pedazos los perros) (García Márquez) (en gal.: Aos bocadosA pedazos; Ás (a)dentadas)
Los tiempos del cometa (A los cuales no asistía desde  los tiempos del cometa) (G. García Márquez) (en gal.: O tempo das meigas/de Adán/en que os animais falaban; en cast.: El tiempo/los tiempos de Maricastaña)
Hacer trizas (Qué carajo, se dijo, haciendo trizas la tira de papel) (García Márquez) (en gal.: Facer anacos)

Las verdes y  las maduras (G. García Márquez) (en gal.: As verdes e as maduras)

Ningún comentario:

Publicar un comentario