martes, 29 de abril de 2014

Visita ao Arquivo da Catedral de Santiago


Unha visita que se fixo desexar. Primeiro había ser en febreiro, pero houbo que anulala por ameaza de temporal (cicloxénese número...); logo en marzo, esta vez anulámola por falta de quórum (exames). Finalmente, abril. E de doce cazatesouros que ían ir só foron sete: Ana, Carolina, Julia, Paula, Andrés, Juan Andrés e Mario.

Recíbenos Arturo. A entrada ten verxas, escaleiras medievais, esixe silencio cando pisamos a catedral. Empezamos pola zona de traballo. Hai dous licenciados en historia con cadanseu ordenador. División árida en zonas, que vos aforro. Di Arturo que o núcleo duro é a parte que se ve na visita ao Museo Xeral, pertencente á primitiva Biblioteca da Catedral. Nas primeiras salas xa vemos unha chea de libros forrados en vello pergameo. Julia experimenta unha fascinación por esa carísima pel, imaxinamos logo cantos becerriños habería que sacrificar... Dous libros que podo ver de cerca (imos a fume de carozo relativo, e inda así Arturo demora connosco máis do que fai normalmente, entre outras razóns porque o aburamos a preguntas) levan escrito no lombo: “Ramo da Inquisición” e as datas: 1561.1891 e 1561-1655. Libros por onde queira. Bibliotecas completas dentro da Biblioteca. Outro Aleph. Sinala Arturo un lugar no espazo: é a biblioteca xacobea (relatos de peregrinos, relatos de milagres, cartas, actas e relatorios de congresos sobre o tema, etc.). Nova sala, de catalogación arquivística (sería feliz traballando aquí?, pensamento inevitable), esta volta son Protocolos Notariais, por alí pasaron toda clase de cuestións tocantes a preitos, dereitos e escrituras de propiedade, de xente e xente que viviu en Santiago e na terra de Santiago. A catedral era o corazón dun auténtico reino, do ceo e mais da terra. Todo ía parar alí. Mágoa dos guionistas, produtores, directores galegos, que bo Xogo de tronos se faría sobre a catedral, os bispos de báculo e bésta, como di o refrán antigo, de Xelmírez brillando nos tellados fuxindo da ira do pobo, da raíña Urraca en xenial coro con el. Etc. Dinos o xentil (e paciente) Arturo que hai documentos desde o XIV. A que non sabedes o que lle pregunto aí? Respóndeme que en galego hai pouco, case todo en latín ou xa a partir do XV en castelán. Replícolle que ata 1530, aprox., hai documentación en galego. Entón menta a Crónica de don Servando, en galego, do século XVII. Soábame lixeiramente, pero logo a posteriori documéntome e dígovos que esa é outra historia estupendísima, digna dun capítulo á parte. Cambio de escenario. Departamento de galego esta mañá.

-Veña, dicídeme, que foi o que máis vos gustou?
-Os libros.
-Vale, si. Pero en concreto?
-En concreto a Julia gustábanlle os pergamiños.
-É verdade.
-Xa o creo, acariñaba neles coma se fosen…
-Ai, si, profe!, eran preciosos, e tan suaves…
-Iso parécese moito ao fetichismo. Ben, e que máis? Algo que realmente vos impresionara?
-O pasadizo secreto –fala Mario.
-Claro! Incluso a min… (abríase de maneira misteriosa e inesperada unha ampla e fermosa mesa de madeira, onde Arturo tiña colocado un facsímil marabilloso, e aparecían aquelas escaleiras…). A onde conducía? (un pensa nese mito galego do subterráneo que leva á trabe de ouro ou á da alcatrán).
-Á sala de música (varias voces ao unísono)!
-Sala de música, sala de música (indico desacordo).
-Había tres contrabaixos.
-Dous!
-Catro!
-Dá igual, eu só me fixei nun, un exemplar magnífico. E que máis había nesa sala?
-Uns libros enormes.
-Que se chamaban?
Míranse. Esa memoria… Chamábanse Cantorais. Había tamén caixas, libros de órgano. Os cantorais colocábanse en facistois.
-Libros de música. Tiñan a letra grande porque eran para ser lida por toda a orquestra.
-Orquestra non é o nome. Capela catedralicia ou…
-Ou coro –puntualiza Andrés.
-E outra cousa que vos chamase especialmente a atención?
-Os documentos con sinais e que tiñan un metal (son varios a falar, Paula, Juan…)
-Un metal? Ah, o chumbo. O chumbo no selo colgante (case todas bulas pontificias, tamén privilexios reais; o 98% en pergameo, iso si que o recordaban, dixo Arturo que ata 1922 se usou o pergameu).
-E o plano, o debuxo! (son todos a querer falar).
-Cal? (e eu a desmemoriada)
-Aquel da fachada da catedral que se gardaba no moble de caixóns, onde había documentos en plásticos…
-Ah, a fachada anterior ao obradoiro, medieval…
-Non (corríxeme Ana), do XVI.
Logo reviso a miña libretiña. Eu apuntei do XVII, un plano-debuxo do cóengo José Vega y Verdugo, vese unha fachada renacentista, con traza dabondo medieval, de fortaleza; coméntaralle a Arturo que nunca vira ese debuxo e respondeume, é máis coñecido có tebeo, digo en voz alta agora, aos cazatesouros:
-“Moi coñecido”, dicía Arturo, na súa casa á hora de comer… (para os estudosos do tema, claro). Pasemos páxina. Algo máis ou cerramos?
-Aquela mensaxe en latín -Ana.
-É certo. Quixera tela traducida.
-Teño eu unha foto.
-Pois a ver se ma pasas e pedímoslle ao profesor de latín que nola traduza (é unha loanza, colocada no lintel dunha porta, ao arquiveiro, historiador e novelista Antonio López Ferreiro). Pero hai outra cousa na que vos parastes. Un cadro partido pola metade…
-Ai si! Non é que estivese roto, explicounos que non había táboas, cortes de árbores,  tan grandes e tiveron que xuntar dous…
-Todo estaba labrado en madeira, pintada. Quen era o personaxe central?
-Santiago!
-Santiago matamouros. Así dicían que se aparecera na batalla de?
Esa fraca memoria, novamente.
-Na batalla de Clavijo, pero non ten mérito lembralo, eu estudeino de nena. E o rei que comandaba esa batalla? Arturo dixo o seu nome.
Pensan coma tolos. Son cerebros en ebulición.
-Ramiro? (Andrés, de feliz retentiva)
-Iso é. Ramiro I (dubido un intre, primeiro ou segundo?).
(Cando chegamos a casa, dime o meu home: os rioxanos non estarían de acordo, eles cultivaron a lenda de que Santiago chegara tarde á batalla e de que o mérito da victoria había que darllo a san Millán, o voto eran cartos…). Rapaces, mágoa de fotos que non nos deixaron facer. Pero nesa do claustro estamos todos moi guapos. Vouna subir ao blog. E aquelas das ventás?
Julia protesta da calidade da foto súa:
-Aí estou fatal, ta movida.
-E ti, Carolina? Que foi o que che gustou máis?
-O da letra carolina.
-Como? –pregúntanlle.
-Si, a letra, a caligrafía, chamoulle así Arturo.
Sorrimos. Un bonito adxectivo. ‘Carolina’ é sinónimo de ‘carolinxia’, por Carlomagno. Anterior á gótica e posterior a visigótica. O mundo das palabras. O mundo dos libros. O noso mundo. 
Deixo sen comentario as marabillas do Tumbo A, en edición facsimilar, desde logo. Seleccionaría a pintura das dúas infantas, as fillas de Veremundo, dona Sancha e dona Tarasia. As rapazas (Paula e Julia) preguntan canto pode valer un libro así. Antes uns 6000 euros, agora coa crise baixaron
Dicía Arturo, a posición deste arquivo en España? Supoño que detrás do de Toledo e Sevilla. En Galicia, o primeiro. Ou entre os primeiros (en antigüidade, desde logo… conservan documentos do XI, poucos pero haber hainos).

Mágoa de fotos. Sen flash debían permitilas. Non pechamos capítulo sen agradecerlle a Arturo Iglesias a súa santa paciencia para connosco.
(composición das fotos: Mario S. García)


Ningún comentario:

Publicar un comentario