martes, 8 de abril de 2014

Biografía lectora: José Luis Gundín Vázquez

  1. Cal foi o primeiro libro en galego que liches?
R: Penso que O porco de pé, de Risco. Tiña un profesor no instituto que aseguraba que o monólogo interior chegou antes á literatura galega que á española.
  1. E en castelán?
R: La isla del tesoro, de Stevenson.
  1. Un libro que fose especialmente importante na túa vida.
R: Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Ós meus dezasete anos era algo máis semellante a un enigma que a una novela. Estivemos dous meses na clase de literatura, en COU, aclarando ó texto, coido que con certo éxito.
  1. Que libro che prestaría ler agora en galego?
R: Un panorama da literatura galega dos últimos quince ou vinte anos.
  1. E en castelán?
R: Teño gañas de ler Las siete columnas, de Fernández Flórez. Últimamente dame por ler literatura de humor.
  1. Cal pensas que podía ser un libro que lle gustaría ler a xente nova?
R: Vida de los doce césares, de Suetonio. É un libro que entretén.
  1. Algún título para agasallar?
R: Metamorfosis, de Ovidio Nasón.
  1. Que libro tes enriba da mesiña de noite?
R: El Quijote y su laberinto vital, do psiquiatra Francisco Alonso e Gramática da Real Academia Española.
  1. E cal está agardando hai moito tempo por ti?
R: Tamén hai dous: Narciso, de Sánchez Espeso y Jusep Torres Campalans, de Max Aub. Non sei que pasa que non podo pasar da terceira páxina.
  1. Houbo algún texto ou autor que che quedasen na memoria para sempre?
Varios, pero non por criterios estéticos senon vivenciáis. Por exemplo, o soneto “En fin, en fin, tras tanto andar muriendo” de Francisco de Aldana tivo moita culpa de que aprobase ás oposición á Ensino Medio. Non lle vou ter cariño!.
José Luis Gundín Vázquez
(sección coordinada por Xosé Pérez Mondelo)

Ningún comentario:

Publicar un comentario