mércores, 23 de abril de 2014

LENDO A CERVANTES

NA COVA DE MONTESINOS.
Hoxe celebramos o Día do libro. Coincide (o número do día e mais o mes) coa data da morte de Miguel de Cervantes Saavedra. Quixera que baixarades connosco á Cova de Montesinos. Está esa pasaxe na segunda parte do Quijote, e na xeografía manchega, a cova está no Parque Nacional das Lagoas de Ruidera. Debería buscar os nomes das fillas da dona Ruidera, tróuxenos apuntados da viaxe á Ruta do Quijote deste ano. Logo procurarei atopalos. O caso é que, como vos dicía, alí teñen lugar cousas fascinantes: por exemplo, vemos o corazón embalsamado que o amante de Belerma quere facerlle chegar. Ese costume debía ser relativamente frecuente, porque no que eu sei, dona Xenebra tamén deixa dito que cando ela morra que llo quiten e llo leven –supoñemos que igualmente embalsamado- a Lanzarote (iso está escrito, salvo erro da miña memoria, no fragmento conservado en galego-portugués do Livro de Tristán), e tamén sabemos que, moito máis tarde no tempo, a dama coruñesa Xoana de Vega fixo o propio co seu corazón, procurou que o levasen xunta os restos do seu amado Espoz y Mina.

http://www.spaincenter.org/turismo/ciudad-real/fotos/r-cueva-montesinos-1.jpg
Porén, se hai algo que me fascina e enche a mente de curiosidade é a pregunta seguinte: para que necesitaría Dulcinea os seis reás? Seis. Esa é a cantidade xusta que as súas doncelas lle demandan a Don Quijote alí, nunha das salas do pazo encantado dentro da Cova de Montesinos. Hai tempo que me pregunto iso. Como comprenderedes, pedín axuda aos sabios do país. A algúns, claro. Non podes preguntarlles a todos. Empecei polo que teño na casa, bo lector cervantino. Díxome: Eu penso que a don Quijote o traizoa o subconsciente, no fondo debeu pensar nun intre que ela é realmente unha aldeá, con necesidades para superar o día a día…
Unha resposta non carente de contido freudiano. Incluso é probable que se acheque moito á verdade, se iso ten sentido aquí. Pero non me di que fai cos seis reás Dulcinea. A segunda persoa á que preguntei é o meu colega de traballo e grande coñecedor do libro de libros en lingua española, o profesor J. L. Gundín. Foi cauto, ficou pensativo, lembro ben que estabamos na porta da sala de profesores,  e non ocultou que a cuestión tiña o seu aquel.  Contestoume: Esa pregunta faime pensar de novo que o que se formula no libro non é tanto un enfrontamento entre “realistas” e “idealistas”, como di a crítica, como un entre “altruístas” (D. Quijote) e “egoístas” (Sancho) máis ou menos maquiavélicos … (efectivamente, don Quijote non dubida da necesidade real do seu próximo, dálle ás doncelas sen pensalo todo o que ten, catro reás). O pequeno discurso do meu prezado colega entra de cheo no humanismo. A súa beleza é innegable. Mais sigo sen saber o que quero. No departamento de galego, á hora da xuntanza do Club de Lectura dos venres, interrogo a miña querida Julia Pedrido. Ri francamente. Encántalle a pregunta, o enfoque. Recórdalle moito aquilo de Nabokov, que ten dentro do bolso Ana Karenina?
Pero non ousa seguir curioseando no fondo sen fondo do pensamento do autor. Vale igual a pena por sentila rir tan feliz.
Entón vexo clara a luz polo camiño que conduce aos sabios. Se Martín de Riquer estivese vivo, con el procuraría comunicarme. Deus o descanse! Sen Riquer no panteón dos grandes cervantistas, debo acudir ao profesor Francisco Rico, cuxos escritos tantas veces estudamos os da miña xeración primeiro no –daquela- Colexio Universitario da Coruña e despois, na Facultade de Filoloxía en Mazarelos. Atendeume desde a súa casa en Barcelona. Unha xentileza impagable a súa. Llámeme y hablaremos de esos seis reales, dixo. E falou. Velaquí a súa tese ao respecto: Bien. Yo creo que esa salida por parte de Cervantes es una gracia, una especie de chascarrillo: es como quitar del plano de la fantasía al personaje, la obra entera si se prefiere, y reducirla al terreno del más puro prosaísmo.  Aunque el para qué de los seis reales, admitámoslo, no lo sabemos, no lo sabremos nunca. El propio Cervantes no sabía, no lo llegó ni siquiera a pensar, para qué esos seis reales. No hay que darle ningún sentido especial. Pero es un recurso muy cervantino: hacer de ella un ser de tierra. Es como el yelmo de Mambrino, como las bellotas que Teresa Panza le envía a la duquesa (en la carta que le escribe), una salida fuera de tono. Relea usted mi prólogo a la edición de Alfaguara del Quijote. Ahí trazo claramente cuál es el núcleo de la obra. No es una novela realista. Aunque el contexto lo sea. El libro es un conjunto de disparates. Alguien dijo que era “un libro escrito con los pies”… Insisto, por hacer una gracia nuestro autor es capaz de escribir cualquier cosa.
Preguntoume o ilustre profesor que me parecía a súa interpretación. Eu díxenlle que me parecía correcta, verosímil (e canto máis reflexiono sobre as palabras do sabio académico, máis me inclino a pensar canta verdade debe haber nelas, quero dicir que si é probable que Cervantes, autor e home de carne perecedeira, nunca chegase a ter in mente en que puido gastar ela os seis reás), e moi ben expresado todo. E o señor Rico respondeume daquela: Siga usted buscando.
Apreciaredes comigo a intelixencia desta última observación. Deixa aberta a porta da polisemia, da infinita capacidade de recrear sentidos da obra literaria superior, a de Cervantes neste caso. Así, podemos continuar elucubrando, se non sobre gastos concretos, afáns miúdos ou graves, si sobre a existencia dunha muller, Dulcinea, da que sabemos pouco realmente, pero si que existe (eppur si muove). Agradezamos unha vez máis ao profesor Rico a súa bondade ao compartir connosco o seu tempo. E non creades –dígovolo a vós, alumnos de segundo de bacharelato; varios me dixestes que non coñecedes o capítulo da cova de Montesinos porque non chegastes á segunda parte- que a primeira parte é suficiente para coñecer a personalidade dos protagonistas do Quijote. Lede tamén a segunda, por favor.

Ningún comentario:

Publicar un comentario