xoves, 12 de novembro de 2015

As nosas músicas: Dan Ar Braz

Dan Ar Braz: "Borders of Salt"

"Borders of salt, borders of sand
Land of the seas, green land of mine
Borders of salt, borders of sand
Riddled with dreams, green land of ours
Days of misfortune and days of doubt
Are gone, gone with the tide
And days of hope, to settle down
Will come, wash out the blue
It's all, it's all up to you


Borders of salt, borders of sand
Land of beliefs, in crosses and stones
Borders of salt, borders of sand
Of endless prayer thrown through the skies
For better days and better hours

We've got to lay ahead
There for our sons, there for the land
There for, for one and every man
It's all, it's all up to you "
"Fronteiras de sal, beiras de area
Terra dos mares, miña terra verde
Fronteiras de sal, beiras de area
Cribados de soños, terra verde nosa
Días de infortunio e días de dúbida
Vanse, idos coa marea
E días de esperanza, para establecerse
Virán lavar o azul
  Iso é todo, todo depende de vostede.

Fronteiras de sal, beiras de area
Terra de crenzas, en cruces e pedras
Fronteiras de sal, beiras de area
De oración interminable lanzada cara aos ceos
Por días mellores e mellores horas

Temos que estaba por vir
Non para os nosos fillos, non porque a terra
Alí para, por un e cada home
É todo, todo depende de vostede."


Esta canción, caseque un himno, composta e interpretada polo músico bretón Dan Ar Braz, semella pensada para a nosa terra, non si?
(Sección coordinada por Mario S. García. Colaborou o dptmto. de inglés) 

Ningún comentario:

Publicar un comentario