xoves, 28 de novembro de 2013

Visitando...

Visitamos a biblioteca da Real Academia Galega. Queremos facer un mural e colgalo no taboleiro do Instituto, igual que fixemos xa con outro dedicado á Biblioteca Nacional. Como só dispoñiamos de apenas unha hora e houbo moito que vivir e moitas cousas que asimilar, deixamos para outro día o labor de pasar a papel o vivido. Así que nos xuntamos este martes os cazatesouros no departamento de galego, onde sempre, para revivir aquela visita.
-Recordades o día? Cando foi?
-O martes 19.
-Estabamos todos?
-Todos menos Álvaro.
-Como se chamaba a bibliotecaria que nos atendeu?
-Ana Menéndez Rodríguez [algúns miran nos seus apuntamentos, son super dilixentes].
-Foi moi riquiña connosco, non si?
-E simpática..
-E tímida !
-Amable.
-Ao chegar sentamos…
-Era o lugar de consulta. Foi fundada a biblioteca en 1905.
[Píllanse, uns pisan as palabras dos outros porque todos queren falar].
-Estivo en varios sitios. Primeiro na casa de auga.
-En Rego de auga.
-E no Concello! Tamén no Concello!
-Ata que pasa á sé actual en 1978. Rúa Tabernas 11. No primeiro andar da casa de Emilia Pardo Bazán.
-Hai 50.000 libros.
-Cincuenta mil volumes [corrixen eles mesmos]. Divídense en monografías, que son os que teñen máis de 50 páxinas e están nos estantes, e folletos, de menos de 50, e están en caixas.
[Botan fume os cadernos de notas].
-E recordades algunhas das persoas que doaron as súas bibliotecas particulares?
-Siiii! Emilia Pardo Bazán, Manuel Murguía, Marcial del Adalid, Antón Villar Ponte, Isidro Parga Pondal, Luís Seoane, Xosé Fontenla Leal…
-Pero Fontenla Leal desde Cuba [nova precisión das rapazas, Rita ou Carmen]. E foi un dos fundadores da Academia.
-Ben, fillos. Moi ben! [Estou moi orgullosa destes rapaces. Que Deus os garde!]
-E agora o refrán, profe! [Este é Andrés]
-Non é un refrán [digo eu].
-O martes é un día santo…
-É unha cantiga. Collimos ao chou un boletín…
-[Puntualiza Ana] O martes é un día solto / é porque é amartizado / tráiote no pensamento / e no corazón gardado.
-Un boletín do ano? [Pregunto].
-1912
-Que foi o ano do afundimento do Titanic e tamén da inauguración de…?
-¿?
-Non recordades… pois si que volo dixen. Do pazo municipal coruñés, do pazo de María Pita.
-Ah!
-Agora as xoias. A bibliotecaria tíñanos preparadas varias xoias bibliográficas.
-O primeiro periódico galego, O vello do Pico Sagro. De mil seiscentos…
-Non pode ser de mil seiscentos. Ten que ser de mil oitocentos e pico.
-De mil seiscentos é a primeira descrición do Reino de Galicia. 1551.
-Iso si. A do Licenciado Molina. Que tamén estaba.
-E as edicións príncipe de Cantares Gallegos, e de Memorias dun neno labrego.
[Os rapaces da esquina de alá corean]
-E o Taller silencioso de Luís Seoane. Sobre Picasso. Cos nomes!
-Veña. Imos cos nomes de Picasso e acabamos [acompáñanos a miña titoranda do mestrado de galego, Marisa, que fala con acento precioso da mariña lucense e pregúntolle se sabe onde estudou Picasso…, aquí mesmo, aquí mesmiño].
-[É coma un recitado infantil, non desmerecería daqueles que inmortalizara Machado] Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan de Nepomuceno…
-Sen o de [corrección deles].
-… Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano…
- Cibrán en galego [preciso eu, e interrompo, claro].
-…Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso!
-Non está mal. Nome de fillo de rei. 
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario