mércores, 7 de xuño de 2017

LENDO ANADA – CARMEN LAFORET
(Carmen Laforet. Todas as fotos están tomadas de Internet. O labor de busca das fotografías foi realizado por Blanca Rodríguez Bueno e Claudia Liñeira Permuy, alumnas de 4º ESO B)


Opinión  persoal

A verdade é que este libro faite poñer na pel de Andrea, nos sentimentos e na angustia que sofre continuamente; é entretido por momentos, ás veces romántico tamén e ao final triste pola morte de Román. Nunca lera unha novela así, nótase no comportamento da familia o sentimento da época que están vivindo (posguerra), gustoume bastante xa que me enganchei á súa lectura polas cousas e situacións que cada día vivía a familia, conmoveume e realmente, como dixen antes, ten algo que fai que a túa empatía se incremente e sintas exactamente o mesmo que os personaxes en cada momento. Moi bo libro, e por suposto, recomendo a súa lectura.

Alba Souto Parga, 4ºB.


 (Barcelona: estación de Francia nos anos 40: a esta estación chega Andrea ao principio da novela)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 (Barcelona nos anos 40. Paseo de Gracia)

Aí atrás, falando con Lisi (colega de lingua castelá e literatura) de certos alumnos que temos en común, enxalzoume o traballo de Alba Souto sobre Nada  de Carmen Laforet. Eu coincidín en grande medida na valoración sobre a marcha e progresos de Alba porque xustamente por aqueles días, comentando certos versos do poema de Celso Emilio, “Deitado fronte ao mar”,  que viña no libro de texto (Non falo pra os soberbios,/ non falo pra os ruís e poderosos,/ non falo pra os finchados, / non falo pra os valeiros,/ non falo pra os estúpidos) pregunteilles que outros versos lles relembraban e ela fora a primeira en erguer a man e citar aqueloutros de Pondal, os que aluden aos imbéciles e escuros que non son capaces de entender a voz dos piñeiros…
A conversa sobre o libro de Laforet deunos pé para falarmos das voces femininas na literatura: Lisi confesaba que ás veces pensa que si é lícito falar de certas voces femininas máis capaces de espellar a complexidade humana da muller (fronte a aqueloutros enfoques, non infrecuentes, masculinos que deseñan a muller coma unha meretriz ou coma unha santa abnegada, de forma un tanto maniquea ou simplista). Claro que tamén recoñecía as grandes excepcións: Tolstoi, Flaubert, Clarín. Dicía Lisi. E inda se podían engadir outros clásicos, como Cervantes, por exemplo, tan perspicaz e tan bo coñecedor da psicoloxía da muller. Porén, este día a miña colega matizaba: sabes?, estou lendo Patria de Aramburu e recoñezo que é brillante á hora de lles dar vida e poñerlles voz aos personaxes femininos…
Si e non. Si que hai homes escritores que escriben ben sobre a forma de ser das mulleres. E viceversa. E non, non é doado determinar fronteiras entre homes e mulleres, autoras e autores. Na conversa mínima sobre o tema (os cinco minutos entre clase e clase só dan tempo para breves pinceladas) interveu un chis Gundín, quen dixo: o que está claro para min é que Carmen Laforet estaba ben asesorada: ela participaba en tertulias literarias de nivel naquela facultade, naqueles tempos…
Conclusión rapidísima: cómpre cultivar sempre a arte tertuliana.
Volvamos aínda un par de minutos, con Alba e con Nada, por favor. (Barcelona: a rúa Aribau a principios do século XX. Aí vivía a familia de Andrea)

OS TEMAS DA OBRA

Pídolle a Alba que ordene de 1 (máxima importancia) a 5 os temas posibles na novela, e que engada ela outros, se cre que os hai e que teñen un peso específico na obra e o resultado é este:
1º. A evolución dunha persoa adolescente.
2º. A miseria da sociedade española da posguerra.
3º. As desigualdades sociais.
4º. As diferenzas xeracionais.
5º. A liberdade en xeral e/ou a falta da liberdade da muller en particular.

Engade a nosa alumna que o tema principal, o nº 1, está fortemente influenciado polo segundo.
Na nosa opinión, as diferenzas xeracionais non pesan tanto como a falta de liberdade da muller, inda que na novela de Laforet, se ben se pensa, un factor está moi relacionado co outro. É a tía Angustias, representante da outra xeración, quen enuncia claramente desde o principio os límites: “unha muller para ser boa, ou casa ou métese monxa”. Angustia é controladora, quere saber a onde vai e de onde vén cando Andrea sae da atmosfera familiar.
A liberdade é fundamental, para Andrea tamén: quizais se non fose muller, non sentiría tan fondamente a súa falta e non tería ela mesma a necesidade de buscala,  creala ou reinventala a través da literatura: Llorar en soledad era lo único que a mí, en mi adolescencia, me estaba permitido. Todo lo demás lo hacía y lo sentía rodeada de ojos vigilantes (p. 216 da ed. abaixo citada).
Podían enunciarse outros subtemas, como o amor e a amizade. A relación das dúas amigas, Andrea é Ena, é un paradigma literario de amizade feminina. Tamén vemos en esbozo outros amores: o da nai de Ena por Román (obsesión de adolescente: modelo do mal amor, ou como dicía Rosalía, amores cativos, en Follas Novas);  como hai un prototipo de amores tranquilos (o que sente Jaime por Ena); e temos  o amor medio prohibido da curmá polo curmán (apenas un bosquexo na distancia, na festa rica en asociacións literarias -aquí é a muller a da clase inferior e o home é o burgués clasista: no libro de Marsé, Últimas tardes con Teresa, é ao contrario).
E hai, por suposto, outro subtema aínda, subtema que en certas páxinas medra e agarra con forza impetuosa e espiritual o corazón do lector: o amor pola cidade en que un vive, neste caso Barcelona. A Barcelona de outrora, a que non volve, a que deixa un pouso de señardade (sentímolo todos con clareza cada vez que paseamos e volvemos aos lugares da infancia: sexa na Coruña, sexa na vella Barcino). Subimos ao Tibidabo con Andrea e nada que ver coa cidade do 2017: Los pinos corrían en una manada espesa y fragante montaña abajo, extendiéndose en grandes bosques hasta que la ciudad empezaba. Lo verde la envolvía, abrazándola. (páx. 151 na moi coidada edición de Círculo de Lectores, edición acompañada dun caderniño soberbio, rico en datos, de Ana Cabello). Outra lembranza da vella Coruña perdida, a dos merendeiros: Comíamos [...] en merenderos, entre pinos, al aire libre (p. 131). É curioso, como a mente asocia e une lembranzas. Cando Andrea recorda el tintineo del tranvía e aquel grito lejano: -Drapaireee! (a chamada polo trapeiro), nós recordamos o trole, o número 4 de Monelos a san Amaro,  o número 12 dos Castros á Cidade Escolar, e recordamos aqueloutro berro coruñés, de barriada: -Sardiña viviiiña!
Ah! A torre gótica da súa catedral: grazas a ela na noite pode elevarse o espírito de Andrea nunha simbiose símbolo pétreo-alma humana. E esa luz, esa barroca, inconfundible luz de Barcelona (p. 219).
Debémoslle agradecer á nosa colega María Luisa Prado (Lisi) e mais á nosa alumna de cuarto da ESO, Alba Souto,  a relectura feliz, a redescuberta de Nada. Descanse en paz Carmen Laforet. Séxalle leve a terra, si.

 (Portada da primeira edición da novela de Laforet)Ningún comentario:

Publicar un comentario